Niniejsza witryna jest zasadniczo anglojęzyczna. Niniejsze wprowadzenie w języku polskim pozwoli czytelnikowi zorientować się w tym, co tu można znaleźć, jeśli ktoś potrafi czytać teksty w języku angielskim.

 

Witryna zawiera artykuły, które napisał przez ostatnie 50 lat oksfordzki filozof John Randolph Lucas. Jednym z najczęściej odwiedzanych przez internautów jest „Minds, Machines and Gdel”, w którym, stosując (pierwsze) twierdzenie Gdla, autor wykazuje, że żadna maszyna działająca na zasadach mechanicznych nie może adekwatnie przedstawiać ludzkiego umysłu. Artykuł ten przedstawia także skuteczne uzasadnienie wolnej woli, a także naszej koncepcji odpowiedzialności moralnej. Stał się on też punktem odniesienia dla wielu artykułów na temat filozofii moralności i polityki.

 

Kolejnym artykułem mogącym się pochwalić dużą liczbą odwiedzin jest „Wilberforce and Huxley: a Legendary Encounter” odświeżający debatę, która miała miejsce w Oksfordzie w czerwcu roku 1860 pomiędzy biskupem Oksfordu, S. Wilberforce'm, a T.H. Huxley'em, „bulterierem Darwina”. Dokonując analizy ówczesnych relacji ukazuje on, że wbrew powszechnej dziś opinii, Thomas Henry Huxley nie odniósł zwycięstwa nad Samuelem Wilberforce'm. Ten ostatni dopuścił możliwą prawdziwość teorii Darwina, twierdził jednak, że ówcześnie istniejące dowody przemawiały na jej niekorzyść. Darwin przyznał, że Wilberforce wysunął kilka poważnych tez; postanowił, że przygotuje się do ich odparcia. Wilberforce to nie był jakiś prałat z Ciemnogrodu, ale raczej prekursor anty-rasizmu.

 

Pozostałe artykuły dotyczą natury dowodzenia, podstaw matematyki i teologii. Jest też wiele artykułów, z których większość publikowana była w The Oxford Magazine, do napisania których popchnęły autora podejmowane przez rząd brytyjski próby zrobienia z Oksfordu uczelni przeciętnej.

 

Jeśli chcielibyście Państwo pomóc w bezpłatnym tłumaczeniu wszystkich lub niektórych spośród zebranych tu artykułów na inne języki, proszę o kontakt (w j. angielskim). Państwa wysiłek zostanie doceniony, także poprzez umieszczenie Waszego imienia i nazwiska jako tłumacza, jednak nie poprzez jakiekolwiek inne wynagrodzenie.