Incipits

incipit Mnum
A creer devemos que todo pecado 65
A de que Deus pres carn' e foi dela nado 267
A Groriosa grandes faz / miragres por dar a nos paz 68
A Madre de Deus / devemos te~er mui cara 51
A Madre de Deus / tant' á en ssi gran vertude 184
A Madre de Deus onrrada / chega sen tardada 89
A Madre de Deus que éste / do mundo lum' e espello 273
A Madre de Jesu-Cristo / o verdadeiro Messias 347
A Madre de Jesu-Cristo / que ceos, terras e mares / fez 172
A Madre de Jesu-Cristo / que é Sennor de nobrezas 302
A Madre de Jesu-Cristo / vedes a quen aparece 288
A madre do Pastor bõo 398
A Madre do que a bestia / de Balaam falar fez 147
A Madre do que de terra / primeir' ome foi fazer 156
A Madre do que livrou / dos leões Daniel 4
A Madre do que o demo / fez no mundo que falasse 343
A que as cousas coitadas 358
A que as portas do ceo / abriu pera nos salvar 246
A que avondou do vinno aa dona de Bretanna 386
A que defende do demo / as almas dos pecadores 379
A que Deus ama, amar devemos 150
A que Deus avondou tanto 351
A que do bon rey Davi / de seu linnage decende 6
A que en nossos cantares / nos chamamos Fror das frores 366
A que faz o ome morto / resurgir 178
A que faz os pecadores / dos pecados repentir 234
A que nos guarda do gran fog' infernal 275
A que pera parayso / irmos nos mostra caminnos 389
A que poder á dos mortos / de os fazer resorgir 269
A que por gran fremosura / é chamada Fror das frores 384
A que por nos salvar / fezo Deus Madr' e Filla 169
A que serven todolos celestiaes 114
A Reynna en que é / comprida toda mesura 224
A Reynna groriosa / tant' é de gran santidade 67
A Santa Madre daquele / que a pe sobelo mar 236
A Santa Maria dadas / sejan loores onrradas 140
A Santa Maria mui bon servir faz 82
A Santa Maria muito ll' é greu 326
A Sennor que mui ben soube / per sa lingua responder 324
A Virgen, cuja merçee / é pelo mundo sabuda 376
A Virgen en que é toda santidade 134
A Virgen, Madre de Nostro Sennor 41
A Virgen mui groriosa 42
A Virgen nos dá saud' / e tolle mal 91
A Virgen que de Deus Madre / éste 322
A Virgen Santa Maria / tant' é de gran piedade 45
A Virgen Santa Maria / todos a loar devemos 8
A Virgen sempr' acorrer / a correr 97
Acorrer-nos pode e de mal guardar 86
Alegria, alegria 425
Ali u a pe~edença / do pecador vai minguar 155
Ali u todolos santos 313
Aos seus acomendados / a Virgen tost' á livrados 83
Apostos miragres faz todavia 211
Aquel podedes jurar / que é ben de mal guardado 135
Aquel que a Virgen Santa / Maria quiser servir 204
Aquel que de voontade / Santa Maria servir 249
Aquela en que Deus carne / prendeu 304
Aquela que a seu Fillo / viu cinque mil avondar 258
Aquele que ena Virgen / carne por seer veudo / fillou 208
As mãos da Santa Virgen 359
As sas figuras muit' onrrar 162
Assi como Jesu-Cristo / estando na cruz, salvou / un ladron 13
Assi como Jesu -Cristo / fez veer o cego-nado 247
Assi pod' a Virgen so terra guardar 226
Atal Sennor / é bõa que faz salva-lo pecador 96
Atan gran poder o fogo / non á per ren de queimar  332
Atant' é Santa Maria / de toda bondade bõa 55
Aver non poderia / lagrimas que chorasse 403
Ay Santa Maria / quen se per vos guia 79
Be~eyta es, Maria 420
Be~eyto foi o dia 411
Ben com' aos que van per mar 49
Ben como punna o demo / en fazer-nos que erremos 336
Ben guarda Santa Maria pola sa vertude 257
Ben parte Santa Maria / sas graças e seus tesouros 348
Ben per está aos reis / d' amaren Santa Maria 221
Ben pod' a Sennor sen par / fazer oyr e falar 101
Ben pod' as cousas feas fremosas tornar 73
Ben pode Santa Maria / guarir de toda poçon 189
Ben pode Santa Maria / seu lum' ao çego dar 362
Ben pode seguramente / demanda-lo que quiser 271
Ben sab' a que pod' e val / fisica celestial 179
Ben tira Santa Maria / pela sa gran piedade 365
Ben vennas, Mayo 406
Cantand' e en muitas guisas 291
Cantando e con dança 409
Carreiras e semedeiros / busca a Virgen Maria 243
Com' á gran pesar a Virgen 341
Com' a grand' enfermidade / en sãar muito demora 346
Com' é mui bõ' a creença / do que non vee om' e cree 297
Com' é o mund avondado / de maes e d' ocajões 199
Com' en si naturalmente / a Virgen á piadade 335
Como a demais da gente / quer gãar per falssidade 214
Como a voz de Jesu-Cristo / faz aos mortos viver 381
Como aa Virgen pesa / de quen erra a ciente 174
Como Deus é comprida Tri~idade 414
Como Deus fez vy~o d'agua 23
Como deve dos crischãos / seer a Virgen onrrada 164
Como gradecer ben-feito / é cousa que muito val 235
Como Jesu-Cristo fezo / a San Pedro que pescasse 369
Como nos dá carreyras 368
Como o demo cofonder 407
Como o nome da Virgen / é aos bõos fremoso 194
Como pod' a Groriosa / mui ben enfermos sãar 53
Como pod' a Groriosa / os mortos fazer viver 391
Como podemos a Deus gradeçer 423
Como poden per sas culpas 166
Como quer que gran poder / á o dem' en fazer mal 197
Como sofre mui gran coita / o om' en cego seer 278
Como somos per consello do demo perdudos 119
Como torç' o dem' os nenbros 357
Con dereit' a Virgen santa / á nome Strela do Dia 325
Con gran razon é que seja / de Jeso-Crist' amparada 215
Con razon é d'averen gran pavor 144
Con razon nas creaturas / figura pode mostrar 342
Con seu ben / sempre ven 115
Connosçudamente mostra / miragres Santa Maria 333
Coraçon d' om' ou de moller 188
Da que Deus mamou o leite do seu peito 77
De graça che~a e d' amor 80
De grad' á Santa Maria / mercee e piadade 253
De mui grandes periglos 148
De muitas guisas los presos 158
De muitas guisas miragres 266
De muitas guisas mostrar 405
De muitas guisas nos guarda de mal 58
De muitas maneiras busca / a Virgen esperital 121
De muitas maneiras Santa Maria / mercees faz 299
De resorgir ome morto / deu Nostro Sennor poder 334
De Santa Maria sinal qual xe quer 123
De spirital cilurgia 408
De toda chaga ben pode guarir 126
De toda enfermidade 385
De todo mal e de toda ferida 129
De todo mal pod' a Virgen / a quena ama sãar 308
De vergonna nos guardar / punna todavia 94
Dereit' é de lume dar 116
Dereit' é de s' end' achar / mal quen fillar perfia 108
Des oge mais quer' eu trobar 1
Des quando Deus sa Madre / aos çeos levou 419
Deus por sa Madre castiga 157
Deus que mui ben barata 182
Deus te salve, groriosa / Rey~a Maria 40
Dized', ai trobadores 260
Do dem' a perfia 285
Don Affonso de Castela Título
E quen a non loar  220
En bon ponto vimos esta Sennor que loamos 363
En quantas guisas os seus acorrer 339
En tamanna coita non pode seer 131
En todalas grandes coitas 232
En todo logar á poder 168
En todo nos faz merçee 375
En todo tempo faz ben 111
Ena gran coita sempr' acorrer ven 142
Ena que Deus pos vertude 331
Eno nome de Maria 70
Eno pouco e no muito 354
Entre Av' e Eva 60
Fazer pode d'outri vive-los seus / fillos 118
Fol é a desmesura 149
Fol é o que cuida 61
Fremosos miragres mostra 352
Graça e vertude mui grand' e amor 298
Gran confiança na Madre 268
Gran dereit' é de seer / seu miragre mui fremoso 56
Gran dereit' é que fill' o demo por escarmento 34
Gran dereit' é que mal venna 244
Gran fe devia om' aver en Santa Maria 187
Gran piadad' e mercee e nobreza 105
Gran poder á de mandar / o mar e todolos ventos 33
Gran sandece faz quen se por mal filla 19
Grandes miragres faz Santa Maria 367
Guardar-se deve tod' ome 239
Loar devemos a que sempre faz / ben 170
Loar devemos a Virgen 360
Loemos muit' a Virgen Santa Maria 370
Macar é door a ravia 393
Macar é Santa Maria / Sennor de muy gran mesura 392
Macar faz Santa Maria / miragres du~a natura 301
Macar ome per folia / aginna caer / pod' en pecado 11
Macar poucos cantares / acabei e con son 401
Madre de Deus, non pod' errar / quen en ti á fiança 24
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill' essa ora 422
Mais nos faz Santa Maria / a seu fillo perdõar 3
Mal s' á end' achar 317
Maldito seja quen non loar  290
Maravillo-m' eu com' ousa / a Virgen rogar 277
Maravillosos / e piadosos 139
Maravillosos miragres / Santa Maria mostrar 272
Miragres fremosos / faz por nos Santa Maria 37
Miragres muitos pelos reis faz 122
Mui gran dereit' é d'as bestias obedecer 52
Mui gran dereito faz / d' o mund' avorrecer 251
Mui gran poder á a Madre de Deus 22
Mui grandes noit' e dia 57
Muit' amar devemos 36
Muit' é ben-aventurado 263
Muit' é mais a piadade de Santa Maria 201
Muit' é mayor o ben-fazer 125
Muit' éste mayor cousa 372
Muitas vegadas o dem' enganados / ten os omes 192
Muitas vezes volv' o demo 198
Muito á Santa Maria / Madre de Deus, gran sabor 202
Muito bon miragr' a Virgen faz 225
Muito demostra a Virgen 292
Muito devemos varões / loar a Santa Maria 2
Muito deveria / ome sempr' a loar 300
Muito faz grand' erro, e en torto jaz 209
Muito foi noss' amigo / Gabriel 210
Muito nos faz gran merçee 378
Muito per dev' a Reynna / dos ceos seer loada 310
Muito per é gran dereito 329
Muito praz aa Virgen santa 349
Muito punna d' os seus onrrar 87
Muito quer Santa Maria 374
Muito se deven te~er / por gentes de mal recado 99
Muito valvera mais, se Deus m'anpar 30
Muitos que pelos pecados 338
Na malandança / noss' amparança 255
Nas coitas devemos chamar 112
Nas mentes senpre te~er 29
Nenbre-sse-te, Madre 421
Niun poder deste mundo 165
Nobre don e muy preçado 417
Non conven aa omagen 219
Non conven que seja feita / nihu~a desapostura 312
Non dev' a entrar null' ome / na eigreja da Sennor 217
Non dev' a Santa Maria / mercee pedir 98
Non deve null' ome desto per ren dultar 50
Non devemos por maravilla te~er 27
Non deven por maravilla / te~er 309
Non é gran cousa se sabe / bon joyzo dar 26
Non é mui gran maravilla / se sabe fazer lavor 356
Non é mui gran maravilla / seeren obedientes 294
Non é sen guisa d' enfermos sãar 404
Non pod' ome pela Virgen / tanta coita endurar 127
Non pode prender nunca morte vergonnosa 78
Non sofre Santa Maria / de seeren perdidosos 159
Non vos é gran maravilla / de lum' ao cego dar 177
Null' ome per ren non deve / a dultar 361
Nulla enfermidade 93
Nunca ja pod' aa Virgen / ome tal pesar fazer 104
O fondo do mar tan chão 383
O nome da Virgen santa 254
O que a Santa Maria / der algo ou prometer 35
O que a Santa Maria / serviço fezer de grado 355
O que a Santa Maria mais despraz 12
O que de Santa Maria / sa mercee ben gaanna 191
O que diz que servir ome / aa Virgen ren non é 311
O que en coita de morte 245
O que en Santa Maria / crever ben de coraçon 84
O que en Santa Maria / de coraçon confiar 216
O que en Santa Maria / todo seu coraçon ten 287
O que mui tarde ou nunca 321
O que no coraçon d'ome 242
O que pola Virgen de grado 145
O que pola Virgen leixa 124
O que viltar quer a Virgen 238
Omildade con pobreza 75
Ontre todalas vertudes 323
Oraçon con piadade 205
Os pecadores todos loarán 240
Os que a Santa Maria saben fazer reverença 344
Os que bõa morte morren 233
Os sete dões que dá 418
Pagar ben pod' o que dever 25
Par Deus, muit' á gran vertude 282
Par Deus, muit' é gran dereito 293
Par Deus, muit' é gran razon 14
Par Deus, non é mui sen guisa 316
Par Deus, tal sennor muito val 81
Parade mentes ora 241
Pera toller gran perfia 85
Pero cantigas de loor / fiz de muitas maneiras 400
Pero que os outros santos / a vezes prenden vingança 289
Pero que seja a gente d' outra lei e descreuda 181
Pesar á Santa Maria 183
Pode por Santa Maria / o mao perde-la fala 163
Poder á Santa Maria / a Sennor de piadade 161
Poder á Santa Maria / grande d'os seus acorrer 185
Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança 136
Poi-lo pecador punnar / en servir Santa Maria 274
Pois aos seus que ama / defende todavia 264
Pois que Deus quis da Virgen fillo / seer 38
Pois que dos Reys 424
Por dereito ten a Virgen 175
Por fol tenno quen na Virgen 303
Por gran maravilla tenno 306
Por nos de dulta tirar 18
Por nos, Virgen Madre 250
Por que nos ajamos / senpre, noit' e dia 9
Por razon tenno d'obedecer 113
Porque ajan de seer / seus miragres mais sabudos 46
Porque ben Santa Maria / sabe os seus do~es dar 327
Porque é Santa Maria / leal e mui verdadeira 43
Porque trobar é cousa en que ja Prologue
Pouco devemos preçar 190
Prijon forte nen dultosa 106
Qual é a santivigada 330
Quantos en Santa Maria / esperança an 66
Quantos me creveren loarán 120
Que por al non devess' om' 295
Quem por serviço da Virgen 364
Quem Santa Maria servir 410
Quen a Deus e a sa Madre / escarnno fazer quiser 318
Quen a festa e o dia 195
Quen a omagen da Virgen 353
Quen a Santa Maria de coraçon / rogar 138
Quen a Virgen ben servir 59
Quen a Virgen ben servirá  103
Quen a Virgen por sennor / tever, de todo mal guarrá 276
Quen aa Virgen santa / mui ben servir quiser 296
Quen algu~a cousa quiser pedir 143
Quen aos servos da Virgen 95
Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer 5
Quen as sas figuras da Virgen partir 76
Quen ben fiar na Virgen 284
Quen ben serv' a Madre do que quis morrer 63
Quen bõa dona querrá / loar 160
Quen comendar de coraçon 146
Quen crever na Virgen santa 107
Quen diz mal / da Reynna Espirital 72
Quen dona fremosa e bõa quiser amar 16
Quen entender quiser 130
Quen fiar na Madre do Salvador 44
Quen Jesu-Crist' e sa Madre veer / quiser 261
Quen leixar Santa Maria 132
Quen loar podia 32
Quen mui ben quiser o que ama guardar 64
Quen muit' onrrar o nome da Sennor conprida 141
Quen na Virgen groriosa / esperança mui grand' á 256
Quen na Virgen santa muito fiar  186
Quen os pecadores guia 227
Quen ouver na Groriosa / fiança con fe conprida 222
Quen polo amor de Santa / Maria 203
Quen quer mui ben 319
Quen quer que na Virgen fia 167
Quen quer que ten en desden 153
Quen Santa Maria quiser defender 74
Quen serve Santa Maria 213
Quen servir a Madre do gran Rey 88
Quen souber Santa Maria / ben de coraçon amar 206
Quen souber Santa Maria / loar 314
Quen usar na de Deus Madre 399
Quen vai contra Santa Maria 283
Razon an de seeren / seus miragres contados 218
Razon an os diabos de fogir 109
Razon é grand' e dereito 229
Resurgir pode e faze-los seus / vive-la Virgen 133
Rosa das rosas e fror das frores 10
Sabor á Santa Maria 328
Santa Maria / Strela do dia 100
Santa Maria amar / devemos 7
Santa Maria be~eita seja 280
Santa Maria grandes faz / miragres e saborosos 171
Santa Maria leva / o ben que perdeu Eva 320
Santa Maria loei 200
Santa Maria nenbre-vos de mi 402
Santa Maria os enfermos sãa 69
Santa Maria pod' enfermos guarir 21
Santa Maria poder á 92
Santa Maria punna d'avi~ir 259
Santa Maria sempr' os seus ajuda 62
Santa Maria, Sennor 350
Santa Maria, valed', ai Sennor 279
Se ben ena Virgen fiar 237
Se muito non amamos 71
Se non loassemos por al 262
Se ome fezer de grado / pola Virgen algun ben 207
Sempr' a Virgen groriosa / ao que s' en ela fia 377
Sempr' a Virgen groriosa / faz aos seus entender 345
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon 265
Sempr' a Virgen, de Deus Madre / busca vias e carreiras 151
Sempr' acha Santa Maria razon verdadeira 137
Sempr' aos seus val 102
Sempre faz o mellor 390
Sempre seja be~eita e loada 17
Sen calar / nen tardar 380
Sen muito ben que nos faze 248
Senpre devemos na Virgen / a te~er os corações 305
Senpre punnou muit' a Virgen 196
Sobelos fondos do mar 193
Sola fusti, senlleira 90
Soltar pode muit' agynna / os presos 176
Subiu ao ceo o Fillo de Deus 426
Tan be~eyta foi a saudaçon 415
Tan gran poder á a Virgen 337
Tan gran poder á sa Madre 252
Tan grand' amor á a Virgen 154
Tan muit' é con Jesu-Cristo 128
Tant' aos pecadores / a Virgen val de grado 315
Tant' é grand' a sa mercee 228
Tant' é Santa Maria de ben mui conprida 110
Tantas en Santa Maria / son mercees 173
Tantas nos mostra a Virgen 152
Tanto quer Santa Maria / os que ama defender 286
Tanto, se Deus me perdon 31
Tanto son da Groriosa / seus feitos mui piadosos 48
Tantos vay Santa Maria / eno seu Porto fazer 371
Tod' aquel que pola Virgen / quiser do seu ben fazer 212
Tod' aqueste mund' a loar deveria 413
Tod' ome deve dar loor 230
Toda cousa que aa Virgen seja prometuda 117
Toda saude da Santa Rey~a / ven 54
Todo logar mui ben pode / seer defendudo 28
Todolos be~es que nos Deus / quis fazer 427
Todolos coitados que queren saude 223
Todolos Santos que son no Ceo 15
Todos con alegria / cantand' e en bon son 270
Toller pod' a Madre de Nostro Sennor 307
Torto seria grand' e desmesura 39
U alguen a Jesu Cristo 281
Vella e Miny~a 180
Verdad' éste a paravoa 382
Vertud' e sabedoria 231
Virga de Jesse 20
Virgen Madre groriosa 340
Virgen Santa Maria / guarda-nos se te praz 47