Alphabetical list of refrains

refrain Cantiga number
A creer devemos que todo pecado/ Deus pola sa Madr' averá perdo~ado. 65
A de que Deus pres carn' e foi dela nado/ ben pode valer a todo perigoado. 267
A Groriosa grandes faz/ miragres por dar a nos paz. 68
A Madre de Deus/ devemos te~er mui cara/ porque aos seus/ sempre mui ben os ampara. 51
A Madre de Deus onrrada/ chega sen tardada/ u é con fe chamada. 89
A Madre de Deus que éste/ do mundo lum' e espello/ sempre nas cousas minguadas/ acorre e dá conssello. 273
A Madre de Deus/ tant' á en ssi gran vertude/ per que aos seus/ acorre e dá saude. 184
A Madre de Jesu-Cristo/ o verdadeiro Messias/ pode resorgir o morto/ de mui mais ca quatro dias. 347
A Madre de Jesu-Cristo/ que ceos, terras e mares/ fez, poder á d' as tormentas/ toller en todos logares. 172
A Madre de Jesu-Cristo/ que é Sennor de nobrezas/ non sofre que en sa casa/ façan furtos nen vilezas. 302
A Madre de Jesu-Cristo/ vedes a quen apparece/ a quen o ben de seu Fillo// e dela aver merece. 288
A madre do Pastor bo~o/ que connosceu seu ga~ado/ ben pode guardar aquele/ que lle for acomendado. 398
A Madre do que a bestia/ de Balaam falar fez/ ar fez pois hu~a ovella/ ela falar hu~a vez. 147
A Madre do que de terra/ primeir' ome foi fazer/ ben pod' a lingua tallada/ fazer que possa crecer. 156
A Madre do que livrou/ dos leo~es Daniel/essa do fogo guardou/ un meni~o d' Irrael 4
A Madre do que o demo/ fez no mundo que falasse/ fezo a outro diabo/ fazer como se calasse. 343
A que as cousas coitadas/ d' ajudar muit' é te~uda/ non vos é gran maravilla/ se x' ela a si ajuda. 358
A que as portas do ceo/ abriu pera nos salvar/ poder á nas deste mundo/ de as abrir e serrar. 246
A que avondou do vinno/aa dona de Bretanna/ ar avondou de pescado/ un rey com mui gran companna. 386
A que defende do demo/ as almas dos pecadores/ os seus defender ben pode/ d' omes maos roubadores. 379
A que Deus ama, amar devemos/ a que Deus preça e nos precemos/ a que Deus onra, nos muit' onrremos/ esta é sa Madre Santa Maria. 150
A que Deus avondou tanto/ que quiso dela nacer/ ben pod' avondar as outras/ cousas e fazer crecer. 351
A que do bon rey Davi/ de seu linnage decende/ nenbra-lle, creed' a mi/ de quen por ela mal prende. 6
A que en nossos cantares/ nos chamamos Fror das flores/ maravilloso miragre/ fes por u~us caçadores. 366
A que faz o ome morto/ resurgir sen nulla falla/ ben pode fazer que viva/ outra morta animalla. 178
A que faz os pecadores/ dos pecados repentir/ ben pod' os mudos e sordos/ fazer falar e oyr. 234
A que nos guarda do gran fog' infernal/ sa~ar nos pode de gran ravia mortal. 275
A que pera parayso/ irmos nos mostra caminnos/ poder á de sa~ar vellos/ e mancebos e meninnos. 389
A que poder á dos mortos/ de os fazer resorgir/ pod' os mudos e os sordos/ fazer falar e oyr. 269
A que por gran fremosura/ é chamada Fror das frores/ mui mais lle praz quando loam/ seu nome que d' outras loores. 384
A que por nos salvar/ fezo Deus Madr' e Filla/ se sse de nos onrrar/ quer non é maravilla. 169
A que serven todolos celestiaes/ guarecer ben pode as chagas mortaes. 114
A Reynna en que é/ comprida toda mesura/ non é sen razon se faz/ miragre sobre natura. 224
A Reynna groriosa/ tant' é de gran santidade/ que con esto nos defende/ do dem' e da sa maldade. 67
A Santa Madre daquele/ que a pe sobelo mar/ andou, guaannar del pode/ por fazer y outr' andar. 236
A Santa Maria dadas/ sejan loores onrradas. 140
A Santa Maria mui bon servir faz/ pois o poder ela do demo desfaz. 82
A Santa Maria muito ll' é greu/ de quen s' atreve de furta-lo seu. 326
A Sennor que mui ben soube/ per sa lingua responder/ a Gabriel, mui ben pode/ lingua muda correger. 324
A Virgen cuja mercee/ é pelo mundo sabuda/ fazer achar pod' a cousa/ aos que a an perduda. 376
A Virgen en que é toda santidade/ poder á de toller tod' enfermidade. 134
A Virgen, Madre de Nostro Sennor/ ben pode dar seu siso/ ao sandeu, pois ao pecador/ faz aver Parayso. 41
A Virgen mui groriosa/ Rey~a espirital/ dos que ama é ceosa/ ca non quer que façan mal. 42
A Virgen nos dá saud'/ e tolle mal/ tant' á en si gran vertud'/esperital. 91
A Virgen, que de Deus Madre/ éste, Filla e criada/ d' acorrer os pecadores/ sempr' está apparellada. 322
A Virgen Santa Maria/ tant' é de gran piedade/ que ao peccador colle/ por feito a voontade. 45
A Virgen Santa Maria/ todos a loar devemos/ cantand' e con alegria/ quantos seu ben atendemos. 8
A Virgen sempr' acorrer/ acorrer/ vai o coitad', e valer/ e valer. 97
Acorrer-nos pode e de mal guardar/ a Madre de Deus, se per nos non ficar. 86
Alegria, alegria/ façamos ja todavia. 425
Ali u a pe~edença/ do pecador vai minguar/ accorre Santa Maria/ a quena sabe rogar. 155
Ali u todo-los santos/ non an poder de po~er/ consello, pono a Virgen/ de que Deus quiso nacer. 313
Aos seus acomendados/ a Virgen tost' á livrados. 83
Apostos miragres faz todavia/ por nos, e fremosos, Santa Maria. 211
Aquel podedes jurar/ que é ben de mal guardado/ o que a Virgen fillar/ vai por seu acomendado. 135
Aquel que a Virgen Santa/ Maria quiser servir/ quand' ouver coita de morte/ ben o pod' ela guarir. 204
Aquel que de voontade/ Santa Maria servir/ d'ocajon será guardado/ e d'outro mal, sen mentir. 249
Aquela en que Deus carne/ prendeu e nos deu por lume/ das cousas limpias se paga/ sempre, tal é seu costume. 304
Aquela que a seu Fillo/ viu cinque mil avondar/ omees de cinque pa~es/ que quer pod' acrescentar. 258
Aquele que ena Virgen/ carne por seer veudo/ fillou, ja per ren non pode/ seer nenllur ascondudo. 208
As ma~os da Santa Virgen/ que tangeren acaron/ Jesu-Christo, muy ben poden/ sacar presos de prijon. 359
A sas figuras muit' onrrar/ devemos da Virgen sen par. 162
Assi como Jesu-Cristo/ estando na cruz, salvou/ un ladron, assi sa Madre/ outro de morte livrou. 13
Assi como Jesu-Cristo/ fez veer o cego-nado/ assi veer fez sa madre/ hu~a moça mui privado. 247
Assi pod' a Virgen so terra guardar/ o seu, com encima dela ou no mar. 226
Atal Sennor/ é bo~a que faz salva-lo pecador. 96
Atan gran poder o fogo/ non á per ren de queimar/ como á Santa Maria/ quando quer, de o matar. 332
Atant' é Santa Maria/de toda bondade bo~a/ que mui d' anvidos s' assanna/ e mui de grado perdo~a. 55
Ay, Santa Maria/ quen se per vos guya/ quit' é de folia/ e senpre faz ben. 79
Be~eyto foi o dia/ e benaventurada/ a ora que a Virgen/ Madre de Deus, foi nada. 411
Ben com' aos que van per mar/ a estrela guia/ outrossi aos seus guiar/ vai Santa Maria. 49
Ben como punna o demo/ en fazer-nos que erremos/ outrossi a Virgen punna/ como nos d' errar guardemos. 336
Ben guarda Santa Maria pola sa vertude/ sas relicas per que muitos receben saude. 257
Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros/ aos que serven seu Fillo/ ben e ela contra mouros. 348
Ben per está aos reis/ d' amaren Santa Maria/ ca enas mui grandes coitas/ ela os acorr' e guia. 221
Ben pod' a Sennor sen par/ fazer oyr e falar. 101
Ben pod' as cousas feas fremosas tornar/ a que pod' os pecados das almas lavar. 73
Ben pode Santa Maria/ guarir de toda poçon/ pois madr' é do que trillou o/ basilisqu' e o dragon. 189
Ben pode Santa Maria/ seu lum' ao çego dar/ pois que dos pecados pode/ as almas alume~ar. 362
Ben pode seguramente/ demanda-lo que quiser/ aa Virgen tod' aquele/ que en ela ben crever. 271
Ben sab' a que pod' e val/ fisica celestial. 179
Ben tira Santa Maria/ pela sa gran piedade/ ao pecador de dulta/ e de maa torpidade. 365
Ben vennas, Mayo/ e con alegria. 406
Cantand' e en muitas guisas/ dev' om a Virgen loar/ ca u ouver mayor coita/ valer-ll-á se chamar. 291
Cantando e con dança/ seja por nos loada/ a Virgen coro~ada/ que é noss' asperança. 409
Carreiras e semedeiros/ busca a Virgen Maria/ pera fazer todavia/ seus miragres verdadeiros. 243
Com' á gran pesar a Virgen/ dos que gran pecado fazen/ outrossi en salvar punna/ os que en torto non jazen. 341
Com' a grand' enfermidade/ en sa~ar muito demora/ assi quen guareç a Virgen/ é guarid en pouca d' ora. 346
Com' é mui bo~ a creença/ do que non vee om' e cree/ ben assi é mal creente/ de non creer o que vee. 297
Com' é o mund' avondado/ de maes e d' ocajo~es/ assi é Santa Maria/ de graças e de perdo~es. 199
Com' en si naturalmente/ a Virgen á piadade/ assi naturalment' ama/ os en que á caridade. 335
Como a demais da gente/ quer ga~ar per falssidade/ assi quer Santa Maria/ ga~ar per sa santidade. 214
Como a voz de Jesu-Cristo/ faz aos mortos viver/ assi fez a de sa Madre/ un morto vivo erger. 381
Como aa Virgen pesa/ de quen erra a ciente/ outrossi ar praz-lle muito/ de quen ss' ende ben repente. 174
Como Deus fez vy~o d'agua ant' Archetecry~o/ ben assi depois sa Madr' acrecentou o vinno. 23
Como deve dos crischa~os/ seer a Virgen onrrada/ outrossi ar deve deles/ seer en todo guardada. 164
Como gradecer ben-feito/ é cousa que muito val/ assi quen nono gradece/ faz falssidad' e gran mal. 235
Como Jesu-Cristo fezo/ a San Pedro que pescasse/ un pexe en que achou ouro/ que por ssi e el peyta~sse/ outrossi fez que sa Madre/ per tal maneira livrasse/ a hu~a moller mesquynna/ e de gran coita tirasse. 369
Como nos dá carreyras/ a Virgen que façamos/ ben, outrossi nos mostra/ como mal non ajamos. 368
Como o demo cofonder/ nos quer acorrer Santa Maria e/ valer e del defender. 407
Como o nome da Virgen/ é aos bo~os fremoso/ assi é contra os maos/ mui fort' e mui temeroso. 194
Como pod' a Groriosa/ mui ben enfermos sa~ar/ assi aos que non saben/ pode todo saber dar. 53
Como pod' a Groriosa/ os mortos fazer viver/ ben outrossi pod' os nembros/ dos contreytos correger. 391
Como podemos a Deus gradeçer/ quantos be~es el por nos foi fazer. 423
Como poden per sas culpas/ os omes seer contreitos/ assi poden pela Virgen/ depois seer sa~os feitos. 166
Como quer que gran poder/ á o dem' en fazer mal/ mayor l' á en ben fazer/ a Reynna spirital. 197
Como sofre mui gran coita/ o om' en cego seer/ assi faz gran piadade/ a Virgen en ll' acorrer. 278
Como somos per conssello do demo perdudos/ assi somos pelo da Virgen tost' acorrudos. 119
Como torç' o dem' os nenbros/ do ome per seus pecados/ assi os correj' a Virgen/ pois los á maenfestados. 357
Con dereit' a Virgen santa/ á nome Strela do Dia/ ca assi pelo mar grande/ come pela terra guia. 325
Con gran razon é que seja/ de Jeso-Crist' amparada/ a omage da ssa Madre, / Virgen santa coro~ada. 215
Con razon é d' averen gran pavor/ as bestias da Madre daquel Sennor/ que sobre todas cousas á poder. 144
Con razon nas creaturas/ figura pode mostrar/ Deus de si ou de sa Madre/ pois elas quis fegurar. 342
Con seu ben/ sempre ven/ en ajuda/ connoçuda/ de nos Santa Maria. 115
Connosçudamente mostra/ miragres Santa Maria/ en aqueles que a chaman/ de coraçon noit' e dia. 333
Coraçon d' om' ou de moller/ que a Virgen muit' amar/ maca-lo encobrir queiran/ ela o faz pois mostrar. 188
Da que Deus mamou o leite do seu peito/ non é maravilla de sa~ar contreito. 77
De graça che~a e d'amor/ de Deus, acorre-nos, Sennor. 80
De grad' á Santa Maria/ mercee e piadade/ aos que de seus peccados/ lla peden con omildade. 253
De mui grandes periglos/ e de mui grandes maes/ guarda Santa Maria/ os que lle son leaes. 148
De muitas guisas los presos/ solta a mui groriosa/ santa e Virgen Maria/ tant' é con Deus poderosa. 158
De muitas guisas miragres/ a Virgen esperital/ faz por que en Deus creamos/ e por nos guardar de mal. 266
De muitas guisas mostrar/ xe nos quer Santa Maria/ por xe nos fazer amar. 405
De muitas guisas nos guarda de mal/ Santa Maria, tan muyt' é leal 58
De muitas maneiras busca/ a Virgen esperital/ carreyras en como guarde/ os seus de mort' e de mal. 121
De muitas maneiras Santa Maria/ mercees faz aos que por seus ten. 299
De resorgir ome morto/ deu Nostro Sennor poder/ a sa Madr' e toda cousa/ guardar de se non perder. 334
De Santa Maria sinal qual xe quer/ valrrá muit' a quen en ela ben crever. 123
De spirital cilurgia/ ben obra Santa Maria. 408
De toda chaga ben pode guarir/ e de door a Virgen sen falir. 126
De toda enfermidade/ maa e de gran ferida/ pode ben sa~ar a Virgen/ que de vertud' é comprida. 385
De todo mal e de toda ferida/ sa~ar pod' om' a de ben mui comprida. 129
De todo mal pod' a Virgen/ a quena ama sa~ar/ sol que am' a Deus, seu Fillo/ que soub' ela muit' amar. 308
De vergonna nos guardar/ punna todavia/ e de falir e d'errar/ a Virgen Maria. 94
Dereit' é de lume dar/ a que Madr' é do lume. 116
Dereit' é de s' end' achar/ mal quen fillar perfia/ contra Santa Maria. 108
Des quando Deus sa Madre aos çeos levou/ de nos levar consigo/ carreira nos mostrou. 419
Deus por sa Madre castiga/ a vegadas ben de cha~o/ o que faz mal, e mui toste/ por ela o er faz sa~o. 157
Deus que mui ben barata/ quen pola Virgen cata. 182
Deus te salve, groriosa/ Rey~a Maria/ Lume dos Santos fremosa/ e dos Ceos Via. 40
porqué a non loades? 260
Do dem' a perfia/ nona toll' outra cousa/ come Santa Maria. 285
E quena non loará/ a que todo mal/ tolle e todo ben nos dá? 220
En bon ponto vimos esta Sennor que loamos/ que nos tan cedo acorre quando a chamamos. 363
En quantas guisas os seus acorrer/ sab' a Virgen, non se pode dizer. 339
En tamanna coita non pode seer/ om' a que a Virgen non poss' acorrer. 131
En todalas grandes coitas/ á força grand' e poder/ a Madre de Jheso-Cristo/ d' a quena chama valer. 232
En todo logar á poder/ a Virgen a quen quer valer. 168
En todo nos faz mercee/ a Sennor que todo vee. 375
En todo tempo faz ben/ a Virgen que nos manten 111
Ena gran coita sempr' acorrer ven/ a Virgen a quen fia en seu ben. 142
Ena que Deus pos vertude/ grand' e sempr' en ela crece/ poder á d' enfermidades/ sa~ar e toda sandece. 331
Eno nome de Maria/ çinque letras, no-mais, y á. 70
Eno pouco e no muito/ en todo lles faz mercee/ aos seus servos a Virgen/ Madre do que todo vee. 354
Entre Av' e Eva/ gran departiment' á. 60
Fazer pode d' outri vive-los seus/ fillos aquela que Madr' é de Deus. 118
Fol é a desmesura/ quen dulta que tornada/ a Ostia sagrada/ non é en carne pura. 149
Fol é o que cuida que non poderia/ faze-lo que quisesse Santa Maria. 61
Fremosos miragres mostra/ a Madre da fremosura/ e grandes, ca á vertude/ do mui gran Deus sen mesura. 352
Graça e vertude mui grand' e amor/ mostra Santa Maria no peccador. 298
Gran confiança na Madre/ de Deus sempr' aver devemos/ por muitos bo~os miragres/ que faz, de que nos loemos. 268
Gran dereit' é de seer/ seu miragre mui fremoso/ da Virgen, de que nacer/ quis por nos Deus grorioso. 56
Gran dereit' é que fill' o demo por escarmento/ quen contra Santa Maria filla atrevemento. 34
Gran dereit' é que mal venna/ ao que ten en desden/ os feitos da Groriosa/ con que nos faz tanto ben. 244
Gran fe devia om' aver en Santa Maria. 187
Gran piadad' e mercee e nobreza/ daquestas tres á na Virgen assaz/ tan muit' en, que maldade nen crueza/ nen descousimento nunca lle praz. 105
Gran poder á de mandar/ o mar e todo-los ventos/ a Madre daquel que fez/ todo-los quatr' elementos. 33
Gran sandece faz quen se por mal filla/ cona que de Deus é Madre e Filla. 19
Grandes miragres faz Santa Maria/ e fremosos a quem s'en ela fia. 367
Guardar-se deve tod' ome/ de jurar gran falssidade/ ant' a omagen da Virgen/ que é Sennor da verdade. 239
Loar devemos a que sempre faz/ ben e en que toda mesura jaz. 170
Loar devemos a Virgen/ porque nos sempre gaanna/ amor de Deus e que punna/ de nos guardar de sa sanna. 360
Loemos muit' a Virgen Santa Maria/ Madre de Jesu-Crist', a noit' e o dia. 370
Macar é door a rravia/ maravillosa e forte/ agynna a toll' a Madre/ do que ena cruz pres morte. 393
Macar é Santa Maria/ Sennor de muy gran mesura/ muyt' estranna quem por ela/ mente ou faz falsa jura. 392
Macar faz Santa Maria/ miragres du~a natura/ muitas vezes y os cambia/ por mostrar ssa apostura. 301
Macar ome per folia/ aginna caer/ pod' en pecado/ do ben de Santa Maria/ non dev' a seer/ desasperado. 11
Madre de Deus, non pod' errar/ quen en ti á fiança. 24
Madre de Deus, ora/ por nos teu Fill' essa ora. 422
Mais nos faz Santa Maria\ a seu fillo perdo~ar\ que nos per nossa folia/ ll'imos falir e errar. 3
Mal s' á end' achar/ quen quiser desonrrar Santa Maria. 317
Maldito seja quen non loará/ a que en si todas bondades á. 290
Maravillo-m' eu com' ousa/ a Virgen rogar per ren/ aquele que as sas festas/ non guarda e en pouco ten. 277
Maravillosos/ e piadosos/ e mui fremosos/ miragres faz/ Santa Maria/ a que nos guia/ ben noit' e dia/ e nos dá paz. 139
Maravillosos miragres/ Santa Maria mostrar/ vai por nos, que no-lo demo/ non faça desasperar. 272
Miragres fremosos/ faz por nos Santa Maria/ e maravillosos 37
Miragres muitos pelos reis faz/ Santa Maria cada que lle praz. 122
Mui gran dereit' é d'as bestias obedecer/ a Santa Maria, de que Deus quis nacer. 52
Mui gran dereito faz/ d' o mund' avorrecer/ o que pode amor/ da Virgen ben aver. 251
Mui gran poder á a Madre de Deus/ de deffender e ampara-los seus. 22
Mui grandes noit' e dia/ devemos dar porende/ nos a Santa Maria/ graças, porque defende/ os seus de dano/ e sen engano/ en salvo os guia. 57
Muit' amar devemos en nossas voontades/ a Sennor, que coitas nos toll' e tempestades. 36
Muit' é ben-aventurado/ e en bon ponto naceu/ o que da Virgen mandado/ fez e a obedeceu. 263
Muit' é mais a piadade de Santa Maria / que quantos pecados ome fazer poderia 201
Muit' é mayor o ben-fazer/ da Virgen Santa Maria/ que é do demo o poder/ nen d'ome mao perfia. 125
Muit' éste mayor cousa/ en querer-se mostrar/ a Virgen aos omes/ ca d'enfermos sa~ar. 372
Muitas vegadas o dem' enganados/ ten os omes, porque lles faz creer/ muitas sandeces; e taes pecados/ desfaz a Virgen por seu gran saber. 192
Muitas vezes volv' o demo/ as gentes por seus pecados/ que non quer Santa Maria/ pois lle son acomendados. 198
Muito á Santa Maria/ Madre de Deus, gran sabor/ d' ajudar quen lle cantares/ ou prosas faz de loor. 202
Muito bon miragr' a Virgen/ faz estranno e fremoso/ porque a verdad' entenda/ o neicio perfioso. 225
Muito demostra a Virgen/ a Sennor esperital/ sa lealdad' a aquele/ que acha sempre leal. 292
Muito devemos varo~es/loar a Santa Maria/que sas gracas e sas do~es/da a quen en ela fia 2
Muito deveria/ ome sempr' a loar/ a Santa Maria/ e seu ben rezo~ar. 300
Muito faz grand' erro, e en torto jaz/ a Deus quen lle nega o ben que lle faz. 209
Muito foi noss' amigo/ Gabriel, quando disse:/ Maria, Deus é tigo. 210
Muito nos faz gran mercee/ Deus Padre, Nostro Sennor/ u fez sa Madr' avogada/ e seu Fillo Salvador. 378
Muito per dev' a reynna/ dos ceos seer loada/ de nos, ca no mundo nada/ foi ben come Fror d'Espynna. 310
Muito per é gran dereito/ de castigado seer/ quen s' atrev' ao da Virgen/ pera furtar con tanger. 329
Muito praz aa Virgen santa/ que Deus fillou por parenta/ de quen ll' as saudaço~es/ de Don Gabriel ementa. 349
Muito punna d'os seus onrrar/ sempre Santa Maria. 87
Muito quer Santa Maria/ a Sennor de ben conprida/ que quand' aos seus ajuda/ que seja deles servida. 374
Muito se deven te~er/ por gentes de mal recado/ os que mal cuidan fazer/ aa de que Deus foi nado. 99
Muito valvera mais, se Deus m'anpar/ que non fossemos nados/ se nos non désse Deus a que rogar/ vai por nossos pecados. 30
Muitos que pelos pecados/ que fazen perden o lume/ guarece Santa Maria/ ca atal é seu costume. 338
Na malandança/ noss amparança/ e esperança/ é Santa Maria. 255
Nas coitas devemos chamar/ a Virgen, estrela do mar. 112
Nas mentes senpre te~er/ devemo-las sas feituras/ da Virgen, pois receber/ as foron as pedras duras. 29
Niun poder deste mundo/ de gente nada non val/ contra o poder da Virgen/ ca x' é tod' espirital. 165
Nobre don e muy preçado/ foi Santa Maria dar/ a Deus quando ll' o seu Fillo/ foi no templo presentar. 417
Non conven aa omagen/ da Madre do grorioso/ Rey que cabo dela seja/ figura do dem' astroso. 219
Non conven que seja feita/ nihu~a desapostura/ eno logar en que seve/ da Virgen a ssa fegura. 312
Non dev' a entrar null' ome/ na eigreja da Sennor/ se ante de seus peccados/ mortaes quito non for. 217
Non dev' a Santa Maria/ mercee pedir/ aquel que de seus pecados/ non se repentir. 98
Non deve null' ome desto per ren dultar/ que Deus ena Virgen ve~o carne fillar. 50
Non devemos por maravilla te~er/ d'a Madre do Vencedor sempre vencer. 27
Non deven por maravilla/ te~er en querer Deus Padre/ mostrar mui grandes miragres/ pola be~eita sa Madre. 309
Non é gran cousa se sabe/ bon joyzo dar/ a Madre do que o mundo/ tod' á de joigar. 26
Non é mui gran maravilla/ se sabe fazer lavor/ a Madre do que o mundo/ fezo e é del Sennor. 356
Non é mui gran maravilla/ seeren obedientes/ os angeos aa Madre/ daquel cujos son sergentes. 294
Non é sen guysa d'enfermos sa~ar/ o santo leite que Deus quis mamar. 404
Non pod' ome pela Virgen/ tanta coita endurar/ que pois ela non llo aja/ con ben a galardo~ar. 127
Non pode prender nunca morte vergonnosa/ aquele que guarda a Virgen gloriosa. 78
Non sofre Santa Maria/ de seeren perdidosos/ os que as sas romarias/ son de fazer desejosos. 159
Non vos é gran maravilla/ de lum' ao cego dar/ a que con Deus, que é lume/ sé no ceo par a par. 177
Null' ome per ren non deve/ a dultar nen a te~er/ que non pode na omagen/ da Virgen vertud' aver. 361
Nulla enfermidade/ non é de sa~ar/ grav', u a piedade/ da Virgen chegar. 93
Nunca ja pod' aa Virgen/ ome tal pesar fazer/ como quen ao seu Fillo/ Deus coida escarnecer. 104
O fondo do mar tan cha~o/ faz come a terra dura/ aos seus Santa Maria/ Sennor de muy gran mesura. 383
O nome da Virgen santa/ atan muit' é temoroso/ que quand' o oe o demo/ perde seu poder astroso. 254
O que a Santa Maria/ der algo o prometer/ dereit' é que ss' en mal ache/ se llo pois quiser toller. 35
O que a Santa Maria mais despraz/ é de quen ao seu Fillo pesar faz. 12
O que a Santa Maria/ serviço fezer de grado/ na mui gran coita que aja/ seer-ll-á galardo~ado. 355
O que de Santa Maria/ sa mercee ben gaanna/ de tod ocajon o guarda/ ja non será tan estranna. 191
O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é/ aquest' é de mal recado/ e ome de maa fe. 311
O que en coita de morte/ mui grand' ou en prijon for/ cham' a Virgen groriosa/ Madre de Nostro Sennor. 245
O que en Santa Maria/ crever ben de coraçon/ nunca reçeberá dano/ nen gran mal nen ocajon. 84
O que en Santa Maria/ de coraçon confiar/ non se tema que o possa/ per ren o dem' enganar. 216
O que en Santa Maria/ todo seu coraçon ten/ que quer que lle por mal façan/ todo llo torna en ben. 287
O que mui tarde ou nunca/ se pode por meezy~a/ sa~ar, en mui pouco tempo/ guareç' a Santa Reynna. 321
O que no coraçon d' ome/ é mui cruu de creer/ pode-o Santa Maria/ mui de ligeiro fazer. 242
O que pola Virgen de grado seus do~es/ der, dar-vo-ll-á ela grandes galardo~es. 145
O que pola Virgen leixa/ o de que gran sabor á/ sempre aqui lle demostra/ o ben que pois lle fará. 124
O que viltar quer a Virgen/ de que Deus carne fillou/ se pois del filla vingança/ maravilla nono dou. 238
Omildade con pobreza/ quer a Virgen coro~ada/ mais d'orgullo con requeza/ é ela mui despagada. 75
Ontre toda-las vertudes/ que aa Virgen son dadas/ é de guardar ben as cousas/ que lle son acomendadas. 323
Oraçon con piadade/ oe a Virgen de grado/ e guard' á de mal por ela/ o que ll' é encomendado. 205
Os pecadores todos loarán/ Santa Maria, ca dereit' y an. 240
Os que a Santa Maria/ saben fazer reverença/ macar se non amen eles/ ela met' y ave~ença. 344
Os que bo~a morte morren/ e son quitos de pecados/ son con Deus e con ssa Madr' e/ senpre fazen seus mandados. 233
Os sete dões que dá/ Deus, a sa Madr' os deu ja. 418
Pagar ben pod' o que dever/ o que à Madre de Deus fia. 25
Par Deus, muit' á gran vertude/ na paravla comu~al/ u dizen todos nas coitas:/ ai Santa Maria val. 282
Par Deus, muit' é gran dereito/ de prender grand' ocajon/ o que contrafazer cuida/ aquel de que á faiçon 293
Par Deus, muit' é gran razon/ de poder Santa Maria/ mais de quantos Santos son. 14
Par Deus, non é mui sen guisa/ de ss' ende mui mal achar/ o que a Santa Maria/ s'atrev' a fazer pesar. 316
Par Deus, tal sennor muito val/ que toda door toll' e mal. 81
Parade mentes ora/ como Santa Maria/ d' acorrer non demora/ a quen por ela fia. 241
Pera toller gran perfia/ ben dos coraço~es/ demostra Santa Maria/ sas grandes visio~es. 85
Pero que os outros santos/ a vezes prenden vingança/ dos que lles erran, a Madre/ de Deus lles val sen dultança 289
Pero que seja a gente/ d'outra lei e descreuda/ os que a Virgen mais aman/ a esses ela ajuda. 181
Pesar á Santa Maria/ de quen por desonrra faz/ dela mal a ssa omagen/ e caomia-llo assaz. 183
Pode por Santa Maria/ o mao perde-la fala/ e ar, se sse ben repente/ per ela pode cobra-la. 163
Poder á Santa Maria/ a Sennor de piadade/ de defender toda terra/ de mal e de tempestade. 161
Poder á Santa Maria/ grande d' os seus acorrer/ en qual logar quer que sejan/ e os de mal defender. 185
Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança/ quenas cuida desonrrar mui fol é sen dultança. 136
Poi-lo pecador punnar/ en servir Santa Maria/ non temades que perder-/ se possa per sa folia. 274
Pois aos seus que ama/ defende todavia/ dereit' é que defenda/ a ssi Santa Maria. 264
Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer por nos pecadores salvar/ porende non me maravillo/ se lle pesa de quen lle faz pesar. 38
Pois que dos Reys Nostro Sennor/ quis de seu linage decer/ con razon lles fez est' amor/ en que lles foi apareçer. 424
Por dereito ten a Virgen/ a Sennor de lealdade/ que sobr' el se torn' o dano/ de quen jura falssidade. 175
Por fol tenno quen na Virgen/ non á mui grand' asperança/ ca noss' esforç' é nos medos/ e nas coitas amparança. 303
Por gran maravilla tenno/ de null' ome s' atrever/ a dizer que Deus non pode/ quanto xe quiser fazer. 306
Por nos de dulta tirar/ praz a Santa Maria/ de seus miragres mostrar/ fremosos cada dia. 18
Por que nos ajamos/ senpre, noit'e dia/ dela renenbrança/ en Domas achamos/ que Santa Maria/ fez gran demostrança. 9
Por razon tenno d'obedecer/ as pedras à Madre do Rei/ que quando morreu por nos sei/ que porende se foron fender. 113
Porque ajan de seer/ seus miragres mais sabudos/ da Virgen, deles fazer/ vai ant' omees descreudos. 46
Porque ben Santa Maria/ sabe os seus do~es dar/ muito per faz gran folia/ quen lle vai a seu furtar. 327
Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira/ poren muito ll' avorrece/ da paravla mentireira. 43
Prijon forte nen dultosa/ non pod' os presos te~er/ a pesar da Groriosa. 106
Madre de Deus, Nostro Sennor/ de Deus, Nostro Sennor/ e Madre de nosso Salvador. 330
Quantos en Santa Maria/ esperança an/ ben se porrá sa fazenda. 66
Quantos me creveren loarán/ a Virgen que nos manten. 120
Que por al non devess' om' a/ Santa Maria servir/ deve-o fazer por quan ben/ sabe serviço gracir. 295
Quen por serviço da Virgen/ mete seu corp' en ventura/ de tod' ocajon o guarda/ ca é Sennor de mesura. 364
Quen Santa Maria servir/ non pode no seu ben falir. 410
Quen a Deus e a sa Madre/ escarnno fazer quiser/ muito será gran dereito/ se ll' ende pois mal ve~er. 318
Quena festa e o dia/ da mui Groriosa/ quiser guardar todavia/ seer-ll'-á piadosa. 195
Quen a omagen da Virgen/ e de seu Fillo onrrar/ deles será muit' onrrado/ no seu ben, que non á par. 353
Quen a Santa Maria de coraçon/ rogar, oir-ll-á ela ssa oraçon. 138
Quena Virgen ben servir/ nunca poderáá falir. 59
Quena Virgen ben servirá/ a Parayso iráá. 103
Quena Virgen por sennor/ tever, de todo mal guarráá. 276
Quen aa Virgen santa/ mui ben servir quiser/ conven-lle que a sérvia/ com' a ela prouguer. 296
Quen algu~a cousa quiser pedir/ a Deus por Santa Maria/ se de seus pecados se repentir/ ave-lo-á todavia. 143
Quen aos servos da Virgen de mal se traballa/ de lles fazer, non quer ela que esto ren valla. 95
Quen as coitas deste mundo ben quiser soffrer/ Santa Maria deve sempr'ante si po~er. 5
Quenas sas figuras da Virgen partir/ quer das de seu Fillo, fol é sen mentir. 76
Quen ben fiar na Virgen/ de todo coraçon/ guarda-lo-á do demo/ e de sa tentaçon. 284
Quen ben serv' a Madre do que quis morrer / por nos, nunca pod' en vergonna caer 63
Santa Maria. 160
Quen comendar de coraçon/ a Santa Maria o seu/ macar mal prenda, creo eu/ que llo pode dar sen lijon. 146
Quen crever na Virgen santa/ ena coita valer-ll'-á. 107
Quen diz mal/ da Reynna Espirital/ log' é tal/ que mereç' o fog' infernal. 72
Quen dona fremosa e bo~a quiser amar/ am' a Groriosa e non poderá errar. 16
Quen entender quiser, entendedor/ seja da Madre de Nostro Sennor. 130
Quen fiar na Madre do Salvador/ non perderá ren de quanto seu for. 44
Quen Jesu-Crist' e ssa Madre veer/ quiser, en ssa vida á de guardar/ como punne de lles fazer prazer/ e sse guarde de lles fazer pesar. 261
Quen leixar Santa Maria/ por outra, fará folia. 132
Quen loar podia/ com' ela querria/ a Madre de quen/ o mundo fez/ seria de bon sen. 32
Quen mui ben quiser o que ama guardar/ a Santa Maria o dev' a encomendar. 64
Quen muit' onrrar o nome da Sennor conprida/ dar-ll-á en este mundo e no outro vida. 141
Quen na Virgen groriosa / esperança mui grand' áá/ macar seja muit' enfermo / ela mui ben o guarrá. 256
Quen na Virgen santa muito fiará/ se o vir en coita, acorre-lo-á. 186
Quen os pecadores guia/ e aduz a salvaçon/ ben pode guiar os presos/ pois os saca de prijon. 227
Quen ouver na Groriosa/ fiança con fe conplida/ non lle nozirá poço~ya/ e dar-ll'-á por sempre vida. 222
Quen polo amor de Santa/ Maria do seu fezer/ algun ben, dar-vo-ll-'á ela/ que dé, se o non tever. 203
Quen quer mui ben pod' a Virgen groriosa/ de door guarir, non será tan coitosa. 319
Quen quer que na Virgen fia/ e a roga de femença/ valer-ll'-á, pero que seja/ d' outra lee en creença. 167
Quen quer que ten en desden/ a Santa Maria/ gran mal lle verrá poren. 153
Quen Santa Maria quiser deffender/ non lle pod' o demo niun mal fazer. 74
Quen serve Santa Maria/ a Sennor mui verdadeira/ de toda cousa o guarda/ que lle ponnan mentireira. 213
Quen servir a Madre do gran Rey/ ben sei/ que será de mal guardado/ com' ora vos contarey. 88
Quen souber Santa Maria/ ben de coraçon amar/ pero o tent' o diabo/ nunca o fará errar. 206
Quen souber Santa Maria/ loar, será de bon sen. 314
Quen usar na de Deus Madre/ falar e amiga/ non lle falirám razo~es/ muy bo~as que diga. 399
Quen vai contra Santa Maria/ con sobervia, faz mal a ssi. 283
Razon an de seeren/ seus miragres contados/ da Sennor que ampara/ aos desamparados. 218
Razon an os diabos de fogir/ ant' a Virgen que a Deus foi parir. 109
Razon é grand e dereito/ que defenda ben a ssi/ a que deffend' outros muitos/ per com eu sei e oy. 229
Resurgir pode e faze-los seus/ vive-la Virgen de que naceu Deus. 133
Rosa das rosas e Fror das frores/ Dona das donas, Sennor das sennores. 10
Sabor á Santa Maria,/ de que Deus por nos foi nado/ que seu nome pelas terras/ seja sempre nomeado. 328
Santa Maria/ Strela do dia/ mostra-nos via/ pera Deus e nos guia. 100
Santa Maria amar/ devemos muit' e rogar/ que a ssa graça ponna/ sobre nos, por que errar/ non nos faça, nen peccar, o demo sen vergonna. 7
Santa Maria be~eita seja/ ca espell' é de Santa Eigreja. 280
Santa Maria grandes faz/ miragres e saborosos/ e guarda aos que lle praz/ de seeren perdidosos. 171
Santa Maria leva/ o ben que perdeu Eva. 320
Santa Maria loei/ e loo e loarei. Santa Maria loei/ e loo e loarei. 200
Santa Maria nenbre-vos de mi / e daquelo pouco que vos servi 402
Santa Maria os enfermos sa~a/ e os sa~os tira de via va~a. 69
Santa Maria pod' enfermos guarir/ quando xe quiser, e mortos resorgir. 21
Santa Maria poder á/ de dar lum' a queno non á. 92
Santa Maria punna d' avi~ir/ os seus por se deles mellor servir. 259
Santa Maria sempr' os seus ajuda/ e os acorr' a gran coita sabuda. 62
Santa Maria, Sennor/ val-nos u nos mester for. 350
Santa Maria, valed' ai Sennor/ e acorred' a vosso trobador/ que mal le vai. 279
Se ben ena Virgen fiar/ o peccador sabudo/ querrá-o na morte guardar/ que non seja perdudo. 237
Se muito non amamos,/ gran sandeçe fazemos,/ a Sennor que nos mostra/ de como a loemos. 71
Se non loassemos por al/ a Sennor mui verdadeira/ devemos-la loar porque/ nos demostra en carreira. 262
Se ome fezer de grado/ pola Virgen algun ben/ demostrar-ll' averá ela/ sinaes que lle praz en. 207
Sempr' a Virgen, de Deus madre/ busca vias e carreiras/ per que os seus tirar possa/ de mal per muitas maneyras. 151
Sempr' a Virgen groriosa/ ao que s' en ela fia/ ajuda-o per que vença/ gran braveza e perfia. 377
Sempr' a Virgen groriosa/ faz aos seus entender/ quando en algu~a cousa/ filla pesar ou prazer. 345
Sempr' a Virgen santa dá bon gualardon/ aos seus que torto prenden sen razon. 265
Sempr' acha Santa Maria razon verdadeira/ per que tira os que ama de maa carreira. 137
Sempr' aos seus val/ e de mal todavia/ guarda-os sen al/ a mui Santa Sennor. 102
Sempre faz o mellor/ a Madre do Sennor/ Salvador. 390
Sempre seja be~eita e loada/ Santa Maria, a noss' avogada. 17
Sen calar/ nen tardar/ deve todavia/ om' onrrar/ e loar/ a Santa Maria. 380
Sen muito ben que nos faze/ a Sennor esperital/ guarda-nos que non façamos/quanto podemos de mal. 248
Senpre devemos na Virgen/ a te~er os coraço~es/ ca per ela guaannamos/ de Deus mui grandes perdo~es. 305
Sempre punnou muit' a Virgen/ per u fosse connoçuda/ dos que a non connocian/ e sa bondade sabuda. 196
Sobelos fondos do mar/ e nas alturas da terra/ á poder Santa Maria/ Madre do que tod' ensserra. 193
Sola fusti, senlleira/ Virgen, sen conpanneira. 90
Soltar pode muit' agynna/ os presos e os liados/ a que faz ao seu Fillo/ que nos solte dos pecados. 176
Subiu ao ceo o Fillo de Deus/ por dar Parays' aos amigos seus. 426
Tan be~eyta foi a saudaçon/ per que nos ve~emos a salvaçon. 415
Tan gran poder á a Virgen/ aos da terra guardar/ de mal, come aos outros/ que nunca passaron mar. 337
Tan gran poder a sa Madre/ deu eno fondo da terra/ Deus d' acorrer os coitados/ ben come en alta serra. 252
Tan grand' amor á a Virgen/ con Deus, seu Fill', e juntança/ que porque y non dultemos/ a vezes faz demostrança. 154
Tan muit' é con Jesu-Cristo/ Santa Maria juntada/ que u quer que a el achen/ ela con el é achada. 128
Tant' aos pecadores/ a Virgen val de grado/ per que seu santo nome/ dev' a seer mui loado 315
Tant' é grand' a sa mercee/ da Virgen e sa bondade/ que ssequer nas beschas mudas/ demostra sa piadade. 228
Tant' é Santa Maria de ben mui conprida/ que pera a loar tempo nos fal e vida. 110
Tantas en Santa Maria/ son mercees e bondades/ que sa~ar pod' os coitados/ de todas enfermidades. 173
Tantas nos mostra a Virgen/ de mercees e d' amores/ que per ren nunca devemos/ seer maos pecadores. 152
Tanto quer Santa Maria/ os que ama defender/ que non sofr' en nulla guisa/ leixa-los escarnecer. 286
Tanto son da Groriosa/ seus feitos mui piadosos/ que fill' aos que an muyto/ e dá aos menguadosos. 48
Tanto, se Deus me perdon/ son da Virgen connoçudas/ sas mercees, que quinnon/ queren end' as bestias mudas. 31
Tantos vay Santa Maria/ eno seu Porto fazer/ de miragres, que trobando/ non poss' os me~os dizer. 371
Tod' aquel que pola Virgen/ quiser do seu ben fazer/ cousa que lle faça mingua/ grande non á de perder. 212
Tod' aqueste mund' a loar deveria/ a virgi~idade de Santa Maria. 413
Tod' ome deve dar loor/ aa Madre do Salvador. 230
Toda cousa que aa Virgen seja prometuda/ dereit' é e gran razon que lle seja te~uda. 117
Toda saude da Santa Rey~a/ ven, ca ela é nossa meezy~a. 54
Todo logar mui ben pode/ seer defendudo/ o que a Santa Maria. á por seu escudo. 28
Todolos be~es que nos Deus/ quis fazer polo Fillo seu/ nos conpriu quando aos seus/ o seu Sant' Espirito deu/ que prometeu. 427
Todolos coitados que queren saude/ demanden a Virgen e a ssa vertude. 223
Todolos Santos que son no Ceo/ de servir muito an gran sabor/ Santa Maria a Virgen, Madre/ de Jeso-Cristo, Nostro Sennor. 15
Todos con alegria/ cantand' e en bon son/ devemos muit' a Virgen/ loar de coraçon. 270
Toller pod' a Madre de Nostro Sennor/ toda tempestade, se ll' en prazer for. 307
Torto seria grand' e desmesura/ de prender mal da Virgen ssa figura. 39
U alguen a Jhesu Cristo/ por seus pecados negar/ se ben fiar en ssa Madre/ fará-ll' ela perdo~ar. 281
Vella e Miny~a/ Madr' e Donzela/ Pobre e Reynna/ Don' e Ancela. 180
Verdad' éste a paravoa/ que disse Rey Salamon/ que dos reys as voontades/ enas ma~os de Deus son. 382
Vertud' e sabedoria/ de ben á Santa Maria. 231
Virga de Jesse/ quen te soubesse/ loar como mereces/ e sen ouvesse/ per que dissesse/ quanto por nos padeces. 20
Virgen Madre groriosa/ de Deus filla e esposa/ santa, nobre, preciosa/ quen te loar saberia/ ou podia? 340
Virgen Santa Maria/ guarda-nos, se te praz/ da gran sabedoria/ que eno demo jaz. 4

Editorial conventions:

Numbers are cited following Mettmann 1986-88

All text has been re-edited, to eliminate superficial orthographic alternations (i~y, quen~quem) and double consonants (-ff- -cc-).

'False refrains' (Parkinson 1987) have been eliminated or corrected.